Други / Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми.

  • - - 5112901000 80: Съдържащи тегловно повече от 10% от общото тегло текстилни материали от глава|50
  • - - 5112909100 10: Други
  • - - - 5112909100 80: С тегло, непревишаващо 200|g/m$2
  • - - - 5112909800 80: С тегло, превишаващо 200|g/m$2