Други / Тъкани от камгарна вълна или от камгарни фини животински косми.

Deutsch 3

  • - - 5112901000 80: Съдържащи тегловно повече от 10% от общото тегло текстилни материали от глава 50
  • - - 5112909100 10: Други
  • - - - 5112909100 80: С тегло, непревишаващо 200 g/m$2
  • - - - 5112909800 80: С тегло, превишаващо 200 g/m$2