От естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна.

  • - - 5803003010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - 5803003090 80: Други