Друг / Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

Slovenčina 1

  • - - - 4407992700 80: Рендосан; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
  • - - - 4407994000 10: Друг
  • - - - - 4407994000 80: Шлифован
  • - - - - 4407999000 80: Друг