Други / Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване.

 • - - - 7214991000 10: Съдържащи тегловно по-малко от 0,25% въглерод
 • - - - - 7214991000 80 (2/0) : От вида, използван за арматура за бетон
 • - - - - 7214993100 10: Други, с кръгло напречно сечение, с диаметър
 • - - - - - 7214993100 80: 80 mm или повече
 • - - - - - 7214993900 80: По-малък от 80 mm
 • - - - - 7214995000 80: Други
 • - - - 7214997100 10: Съдържащи тегловно 0,25% или повече въглерод
 • - - - - 7214997100 20: С кръгло напречно сечение, с диаметър
 • - - - - - 7214997100 80 (2/0) : 80 mm или повече
 • - - - - - 7214997900 80 (2/0) : По-малък от 80 mm
 • - - - - 7214999500 80 (2/0) : Други