Други / Тютюни, частично или изцяло очистени от твърдите жилки.

  • - - - 2401209511 10: Тютюни, "огневосушени"
  • - - - - 2401209511 20: От типа Кентъки
  • - - - - - 2401209511 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450|Евро за 100|kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от №|2402 10 00
  • - - - - - 2401209519 80: Длуги
  • - - - - 2401209521 10: Други
  • - - - - - 2401209521 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450|Евро за 100|kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00
  • - - - - - 2401209529 80: Други
  • - - - 2401209591 10: Други тютюни
  • - - - - 2401209591 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450|Евро за 100|kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00
  • - - - - 2401209599 80: Други