Други / Соли на оксометалните или пероксометалните киселини.