От синтетични или от изкуствени влакна.

Deutsch 1 Français 2 Nederlands 5

  • - - - 5905007010 80: Тъкани, от синтетични влакна (щапелни или отпадъци)
  • - - - 5905007020 80: Тъкани, от изкуствени нишки
  • - - - 5905007030 80: Тъкани, от изкуствени щапелни влакна
  • - - - 5905007040 80: Нетъкани текстилни материали
  • - - - 5905007050 80: Филцове
  • - - - 5905007090 80: Други