От животни от рода на свинете, пресни или охладени.

  • - - 0206300010 80: От домашни свине
  • - - 0206300090 80: Други