Неразфасовани, пресни или охладени.

  • - - - 0207511000 80: Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени "гъски 82 %"
  • - - - 0207519000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени "гъски 75 %" или представени по друг начин