Неразфасовани, пресни или охладени.

  • - - - 0207511000 80: Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени "гъски|82|%"
  • - - - 0207519000 80: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени "гъски|75|%" или представени по друг начин