С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm.

Deutsch 1

  • - - - 7208370010 80: Предназначени за повторно валцуване
  • - - - 7208370090 80: Други