Равна или по-голяма от 0,94 / От полимери на етилена.

Čeština 1 Deutsch 14 Français 4 Slovenčina 1

  • - - - - - 3920102810 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 3920102830 10: Други
  • - - - - - - 3920102830 80: Отпечатано, релефно щамповано фолио - от полимери на етилена - с плътност 0,94 g/cm3 или повече - с дебелина 0,019 mm± 0,003 mm - с постоянни графични изображения, състоящи се от два редуващи се мотива, чиято индивидуална дължина е 525 mm или повече
  • - - - - - - 3920102891 80: Поли(етиленово) фолио с отпечатан върху него графичен мотив, постигнат чрез използването на четири основни цвята мастило плюс специални цветове, за постигане на различни цветове мастило от едната страна на фолиото и един цвятот другата страна на фолиото, като графичният мотив е със следните характеристики: - повтаря се и е равномерно разпределен по дължината на фолиото - е равномерно и видимо подрeден, когато се наблюдава откъм гърба или лицето на фолиото
  • - - - - - - 3920102899 80: Други