6 mm или повече / От алуминиеви сплави.

Deutsch 10 Français 1

  • - - - - - 7606129910 80: Ламарини и листове, маркирани със специфичен фабричен номер, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - 7606129920 80: Листове и прътове от алуминиево-литиеви сплави
  • - - - - - 7606129990 80: Други