С дебелина 0,021 mm или повече, но непревишаваща 0,2 mm.

Čeština 1 Deutsch 3 English 1 Español 1 Français 2 Polski 1 Svenska 1

  • - - - - 7607119045 10: Алуминиево фолио на рула: - с чистота 99,99 % тегловно, - с дебелина 0,021 mm или повече, но не повече от 0,2 mm, - с ширина 500 mm, - с повърхностен оксиден слой с дебелина от 3 до 4 nm - и с повече от 95 % кубична текстура
  • - - - - - 7607119045 80: С дебелина не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, на рула с тегло, по-голямо от 10 kg, отгрети или не, когато са с поне два слоя
  • - - - - - 7607119047 80: С дебелина 0,021 mm или повече, но непревишаваща 0,045 mm, на рула с тегло, по-голямо от 10 kg, дори отгрято, когато е представено с най-малко два слоя, а не като алуминиево фолио за домакински цели
  • - - - - - 7607119057 80: Други
  • - - - - 7607119060 80: Гладко алуминиево фолио със следните параметри: - съдържание на алуминий 99,98 % или повече - дебелина 0,070 mm или повече, но непревишаваща 0,125 mm - с кубическа текстура от видовете, използвани за високоволтово ецване
  • - - - - 7607119080 10: Други
  • - - - - - 7607119080 80: С дебелина не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, на рула с тегло, по-голямо от 10 kg, отгрети или не, когато са с поне два слоя
  • - - - - - 7607119081 80: Лента или фолио от алуминиево-магнезиева сплав: — от сплав, която отговаря на стандарт 5182-H19 или 5052 - H19, — на рула, — с дебелина от 0,15 mm (± 0,01 mm), 0,16 mm (± 0,01 mm), 0,18 mm (± 0,01 mm) и 0,20 mm (± 0,01 mm), — с широчина 12,5 mm (± 0,3 mm), — с якост на опън 285 N/mm² или повече и — удължение при скъсване 1 % или повече
  • - - - - - 7607119082 80: С дебелина не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, на рула с тегло, по-голямо от 10 kg, отгрети или не, когато са с поне два слоя, а не като алуминиево фолио за домакински цели
  • - - - - - 7607119087 80: Други