Други / Слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя.

  • - - - 8518309510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8518309520 80: Слушалки за слухови апарати, съдържащи се в корпус, чиито размери (без да се вземат предвид съединителите) не превишават 5|mm|!x!|6|mm|!x!|8|mm
  • - - - 8518309590 80 (0/2) : Други