С дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm.

Svenska 1

  • - - - - 7225406010 80: С широчина 2 050 mm или повече
  • - - - - 7225406090 80: Други