С тегло 40 g/m$2 или повече, но непревишаващо 150 g/m$2, на листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение.

Deutsch 1

  • - - - 4802562000 80: С размери на едната страна 297 mm и на другата страна 210 mm (формат А4)
  • - - - 4802568000 80: Други