Съдържащи тегловно 5% или повече прежди от еластомери, но несъдържащи каучукови нишки.

Deutsch 6

  • - - 6004100010 80: От синтетични влакна
  • - - 6004100091 10: Други
  • - - - 6004100091 80: От вълна, от памук или изкуствени влакна
  • - - - 6004100099 80: Други