Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци.

Français 1

  • - - 2303101100 10: Остатъци от производството на скорбяла от царевица (с изключение на водните концентрати от накисването), с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухо вещество
  • - - - 2303101100 80 (2/0) : По-голямо от 40 %
  • - - - 2303101900 80: По-малко или равно на 40 %
  • - - 2303109000 80: Други