С квадратно или правоъгълно напречно сечение.

  • - - - 7306611000 80: От неръждаема стомана
  • - - - 7306619200 10: Други
  • - - - - 7306619200 80: С дебелина на стената, непревишаваща 2 mm
  • - - - - 7306619900 80: С дебелина на стената, превишаваща 2 mm