Други, от найлон или от други полиамиди.

Deutsch 2

  • - - - 5402450020 80: Прежди от синтетични текстилни влакна само от ароматични полиамиди, получени чрез поликондензация на m-фенилелдиамин и изофталова киселина
  • - - - 5402450090 80: Други