Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти.

 • - - - - - - - 2309904120 80: Храна за риби
 • - - - - - - - 2309904141 10: Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5 % или повече и не повече от 28 % скорбяла или нишесте
 • - - - - - - - - 2309904141 20: Съдържащи тегловно 15,5 % или повече протеини и не повече от 23 % скорбяла или нишесте
 • - - - - - - - - - 2309904141 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
 • - - - - - - - - - 2309904149 80: Други
 • - - - - - - - - 2309904151 10: Други
 • - - - - - - - - - 2309904151 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
 • - - - - - - - - - 2309904159 80: Други
 • - - - - - - - 2309904181 10: Други
 • - - - - - - - - 2309904181 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
 • - - - - - - - - 2309904189 80: Други