Получени или завършени чрез студена обработка на плосковалцовани продукти.