Фурми, пресни или сушени, за употреба в производството на напитки или храни (без опаковките).

Сушени фурми, представени под формата на…

Сушени фурми, представени под формата на паста, предназначени да се използват в производството на хранителни продукти - сурови десерти.

Стоката е представена в опаковки – полиетиленови торби, поставени в картонени кутии по 4 кг.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН) на Европейския съюз, забележка 3 към глава 8 на КН и предвид Общите разпоредби към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките за глава 8.

Номер на:
BGBG/2016/000066.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2022-03-30.

Национални ключови думи: СУШЕН ПЛОД ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ФУРМА КАТО ПАСТА РАЗДРОБЕН ДЕСЕРТ