Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация.

  • - - - - - 1513193020 80: за производство на: -|промишлени монокарбоксилни мастни киселини от подпозиция 3823|19|10, -|метилови естери на мастни киселини от позиция 2915|или 2916, -|мастни алкохоли от подпозиции 2905|17, 2905|19|и 3823|70, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти, -|мастни алкохоли от подпозиция 2905|16, чисти или смесени, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти, -|стеаринова киселина от подпозиция 3823|11|00 -|продукти от позиция 3401, или -|мастни киселини с висока чистота от позиция 2915
  • - - - - - 1513193090 80: Други