Други / Други пръти, само горещовалцовани или горещоизтеглени.

Deutsch 1 Polski 4

  • - - - - 7228308910 80: Пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, или подложени на усукване след валцоване
  • - - - - 7228308990 80: Други