От ръж или ечемик / От други житни растения.

  • - - - - 1103192010 80: От ечемик
  • - - - - 1103192090 80: Други