Други / Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - - 1514991000 80: Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - - 1514999000 80: Други