Други / Aлкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни.

English 1

Субстанцията – Pentoxifylline (CAS № 6493-05-6)…

Субстанцията – Pentoxifylline (CAS № 6493-05-6) е самостоятелно представено органично съединение (бял прах) с определен химичен състав.

Предназначена е за производство на фармацевтични продукти. Не е представена в по-специални форми или опаковки за продажба на дребно.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ПРАХ БЯЛ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ ЧИСТ ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ