Други / Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани.

Italiano 3

  • - - - - 7207198010 80: Заготовки за профили, валцувани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - - 7207198090 80: Други