Получени от плосковалцовани продукти.

  • - - - 7216611000 80: С-, L-, U-, Z-, омега-профили или профили във форма на отворена тръба
  • - - - 7216619000 80: Други