Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити.