Други камъни / Обработени дялани или строителни камъни (различни от шистите) и изделия от тези камъни, с изключение на тези от № 6801; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки от естествени камъни (включително шистите), дори върху подложка; гранули, отломки и прах от естествени камъни (включително шистите), оцветени изкуствено.

  • - - - 6802991000 80 (0/9) : Полирани, декорирани или обработени по друг начин, но нескулптирани, с нетно тегло, равно или превишаващо 10|kg
  • - - - 6802999000 80 (2/0) : Други