Цилиндри / Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини.

  • - - - 8420911000 80: Чугунени
  • - - - 8420918000 80: Други