С дебелина 0,35 mm или повече.

  • - - - - - 7211233010 80: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - - 7211233091 10: С широчина, непревишаваща 500 mm
  • - - - - - - 7211233091 80: На рулони, предназначени за произвидството на бяла ламарина
  • - - - - - - 7211233099 80: Други