От синтетични или изкуствени влакна.

  • - - - 5601221000 80: Рула с диаметър, непревишаващ 8 mm
  • - - - 5601229000 80: Други