Други / Студеноизтеглени или студеновалцовани.

Deutsch 1 English 1 Nederlands 1

  • - - - - - 7304518930 80: С външен диаметър, непревишаващ 406,4 mm и с въглероден еквивалент (CEV), определен чрез формулата и химичните анализи на Международния институт по заваряване (IIW), непревишаващ 0,86
  • - - - - - 7304518999 80: Други