От вълна или от фини животински косми.

  • - - 6102101000 80 (2/0) : Палта, пелерини и подобни артикули
  • - - 6102109000 80: Анораци, якета, блузони и подобни артикули