Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми.

Deutsch 2

  • - - - 5515131100 10: Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни
  • - - - - 5515131100 80: Неизбелени или избелени
  • - - - - 5515131900 80: Други
  • - - - 5515139100 10: Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни
  • - - - - 5515139100 80: Неизбелени или избелени
  • - - - - 5515139900 80: Други