От вълна или от фини животински косми.

  • - - - 5702311000 80: Килими, наречени "Axminster"
  • - - - 5702318000 80: Други