Други / Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

  • - - - 1512191000 80 (2/0) : Предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация
  • - - - 1512199000 80 (2/0) : Други