Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4818100000 80 (2/0) : Тоалетна хартия
  • - 4818200000 80 (4/0) : Носни кърпички и салфетки за почистване на грим и за подсушаване на ръцете
  • - 4818300000 80: Покривки и салфетки за маса
  • - 4818500000 80: Облекло и допълнения към облеклото
  • - 4818900000 80 (2/0) : Други

Дамски превръзки нощни с крилца, подходящо…

Дамски превръзки нощни с крилца, подходящо сгънати, опаковани поотделно в пластмасово фолио, поставени в опаковка по 9 броя.

Дамските превръзки са многослойни изделия, съставени от следните компоненти: абсорбиращ материал съдържащ абсорбционен слой от целулозни влакна, лицев слой от нетъкан текстил и от опаката страна има пластмасово защитно фолио.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ВАТА ОТ ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА

Дамски превръзки нощни с крилца, подходящо…

Дамски превръзки нощни с крилца, подходящо сгънати, опаковани поотделно в пластмасово фолио, поставени в опаковка по 9 броя.

Дамските превръзки са многослойни изделия, съставени от следните компоненти: абсорбиращ материал съдържащ абсорбционен слой от целулозни влакна, лицев слой от пластмасова мрежичка и от опаката страна има пластмасово защитно фолио.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ВАТА ОТ ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА