За земеделски или градинарски цели.

  • - - - 8424821000 80: Устройства за поливане
  • - - - 8424829000 80: Други