Други / Други пръти от желязо или от нелегирани стомани.

Magyar 1 Polski 1

  • - - 7215900010 80: Горещовалцувани или горещоизтеглени, само плакирани
  • - - 7215900090 80: Други