Изрязващи или отрезни машини / Стъргателни машини, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи, отрезни и други металорежещи машини, работещи чрез отнемане на метал или на металокерамики, неупоменати, нито включени другаде.

Polski 1

  • - - 8461501100 10: Изрязващи машини
  • - - - 8461501100 80: С циркуляр
  • - - - 8461501900 80: Други
  • - - 8461509000 80: Отрезни машини