Боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos или Vaccinium vitis-idaea.

Deutsch 1

 • - - - 2008931100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - - 2008931100 20: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9%
 • - - - - - 2008931100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - 2008931900 80: Други
 • - - - - 2008932100 10: Други
 • - - - - - 2008932100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - - 2008932900 80: Други
 • - - - 2008939100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - - 2008939100 80 (3/0) : С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008939300 80 (2/0) : С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - 2008939900 80 (2/0) : Без прибавка на захар