Други / Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902.

  • - - - 5906991000 80: Платна, посочени в забележка 4, буква в) от настоящата глава
  • - - - 5906999000 80 (3/0) : Други