Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, кардамоми.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0908110000 10: Индийски орехчета
  • - - 0908110000 80: Несмляни, нито пулверизирани
  • - - 0908120000 80: Смляни или пулверизирани
  • - 0908210000 10: Обвивки на индийски орехчета
  • - - 0908210000 80: Несмляни, нито пулверизирани
  • - - 0908220000 80: Смляни или пулверизирани
  • - 0908310000 10: Кардамоми
  • - - 0908310000 80: Несмляни, нито пулверизирани
  • - - 0908320000 80: Смляни или пулверизирани