Регулатори на растежа на растенията.

English 3 Español 1 Latviešu 1

  • - - - - 3808939010 80: Препарат под формата на гранули, с тегловно съдържание: - 38,8 % или повече, но не повече от 41,2 % гиберелин А3, или - 9,5 % или повече, но не повече от 10,5 % гиберелин А4 и А7
  • - - - - 3808939020 80: Препарат, състоящ се от бензил(пурин-6-ил)амин в разтвор на гликол, с тегловно съдържание: - 1,88 % или повече, но не повече от 2,00 % бензил(пурин-6-ил)амин    от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията
  • - - - - 3808939030 80: Воден разтвор с тегловно съдържание: - 1,8 % натриев пара-нитрофенолат, - 1,2 % натриев орто-нитрофенолат, - 0,6 % натриев 5-нитрогваиаколат, използван в производството на регулатор на растежа на растенията
  • - - - - 3808939040 80: Смес от бял прах с тегловно съдържание: - 3 % или повече, но не повече от 3,6 % 1-метилциклопропен с чистота над 96 % и - съдържаща по-малко от 0,05 % от всеки примес на 1-хлоро-2-метилпропен и 3-хлоро-2-метилпропен за използване в производството на регулатори на растежа на плодове и зеленчуци след брането, със специфичен генератор
  • - - - - 3808939050 80: Препарат под формата на прах, с тегловно съдържание: - 55 % или повече гиберелин A4, - 1 % или повече, но не повече от 35 % гиберелин A7, - 90 % или повече комбинирани гиберелини A4 и A7, - не повече от 10 % комбинация от вода и други естествени гиберелини от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията
  • - - - - 3808939090 80: Други