Регулатори на растежа на растенията.

  • - - - - 3808939010 80: Препарат под формата на гранули, с тегловно съдържание: -|38,8|% или повече, но не повече от 41,2|% гиберелин А3, или -|9,5|% или повече, но не повече от|10,5|% гиберелин А4|и А7
  • - - - - 3808939020 80: Препарат, състоящ се от бензил(пурин-6-ил)амин в разтвор на гликол, с тегловно съдържание: -|1,88|% или повече, но не повече от 2,00|% бензил(пурин-6-ил)амин | |от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията
  • - - - - 3808939030 80: Воден разтвор с тегловно съдържание: -|1,8|% натриев пара-нитрофенолат, -|1,2|% натриев орто-нитрофенолат, -|0,6|% натриев 5-нитрогваиаколат, използван в производството на регулатор на растежа на растенията
  • - - - - 3808939040 80: Смес от бял прах с тегловно съдържание: -|3|% или повече, но не повече от 3,6|% 1-метилциклопропен с чистота над 96|% и -|съдържаща по-малко от 0,05|% от всеки примес на 1-хлоро-2-метилпропен и 3-хлоро-2-метилпропен за използване в производството на регулатори на растежа на плодове и зеленчуци след брането, със специфичен генератор
  • - - - - 3808939050 80: Препарат под формата на прах, с тегловно съдържание: -|55|% или повече гиберелин A4, -|1|% или повече, но не повече от 35|% гиберелин A7, -|90|% или повече комбинирани гиберелини A4|и A7, -|не повече от 10|% комбинация от вода и други естествени гиберелини от вида, използван в регулаторите на растежа на растенията
  • - - - - 3808939090 80: Други