От инструментални стомани / Други пръти.

Deutsch 3

  • - - - 7228602010 80: Горещовалцувани или горещо изтеглени, само плакирани
  • - - - 7228602090 80: Други