Машини за притриване / Инструментални машини за обрязване, заточване, шлифоване, притриване, полиране или други довършителни операции за обработка на метали или металокерамики с помощта на шлифовъчни дискове, абразиви или полиращи средства, различни от зъбонарезните или зъбошевинговъчни машини от № 8461.

  • - - 8460401000 80: С цифрово управление
  • - - 8460409000 80: Други